Jacob Cuyp – Jagertje

Boekwinkel Korsakov > Laatste nieuws > Kunstfeitjes > Jacob Cuyp – Jagertje

Jacob Cuyp schilderde vaak portretten van kinderen in een landschap, die dan werden afgebeeld als herders en herderinnetjes. In fraaie werk (1649) echter werd de zesjarige Michiel Pompe van Slingelandt (1643-1685) geportretteerd als jager. Hij is gekleed in een lange, rijkgeborduurde jas van rood fluweel met op zijn hoofd een gepluimde baret, sandalen naar antiek model aan zijn voeten; een valk met een kapje over de kop zit op zijn gehandschoende linkerhand. Het jongetje heeft een zwaard als wapen en wijst naar een ‘spioen’ – een patrijshond – die speels voor hem uit holt. Op de achtergrond is een rivierlandschap met een dorp in de verte licht ingeschetst in matte groene en bruine tinten.

De inscriptie (‘AEtatis. 6. 1649’) leidde tot zijn identificatie als een lid van een Dordtse patriciërsfamilie. Deze Michiel, oudste zoon van Matthijs Pompe (1621-1679), eerste vrijheer van Slingelandt en Capelle en heer van Dordtsmonde, Carnisse, Waelsdorp etc, werd later schepen (1673-1674 en 1676-1677) en veertigraad (1672-1673) van Dordrecht. 

De jacht was van oudsher het domein van de adel, maar in de zeventiende eeuw werd het jachtrecht uitgebreid tot de bovenlaag van de regentenstand. Vooral de valkenjacht gold als de meest voorname jachtmethode, bedreven door de stadhouders en onderhevig aan de strengste bepalingen. De familie Pompe, oorspronkelijk afkomstig uit Goch bij Kleef, had haar maatschappelijke positie weten

verhogen door de aankoop van adellijke titels en heerlijkheden (die het recht gaven te jagen). Dat de jacht op dit schilderij meer wordt gebruikt als metafoor voor maatschappelijk aanzien dan als werkelijke sportbeoefening, wordt benadrukt door de exotische kledij die totaal ongeschikt is voor het jagen op wild en gevogelte en voor het type valk dat hier is afgebeeld. Het is namelijk een gewone torenvalk, die leeft van muizen en dergelijke en nooit bij de valken- jacht werd gebruikt.

Bron:  “de Zichtbaere Werelt”  – schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad. 

Hardcover, stofomslag, in goede staat, € 12,50